Skoncujte s plnými schránkami!

Snad každý zná pocit, kdy se snažíte odeslat email s přílohou, ale hned po zmáčknutí tlačítka „odeslat“ nastane problém. Přiložený soubor se do emailu nevleze, nebo vy či příjemce máte plnou poštovní schránku. Nastalý problém je třeba vyřešit.
Nejobvyklejší řešení je třízení souborů. V lepším případě nám schránka sama nabídne, zda chceme odesílané soubory zmenšit (snížit jejich kvalitu), či nikoliv. Za předpokladu že chceme, se nám již většinou vleze k emailu příloha celá, nicméně na úkor kvality.
letící obálka
Ve druhém, horším, případě, musíme jednotlivé soubory samy projít a některé vymazat. Poslední, zato nejčastěji volenou variantou je odeslání potřebných dokumentů na část. Nicméně ani jedna z těchto variant nám nepomůže, má-li osoba, které chceme dokumenty doručit, plnou schránku.
Jak tedy problém vyřešit? V dnešní době existuje mnoho možností. Nejčastější (a zároveň i nejlepší), je využít služeb externích úložišť. Ty fungují tak, že na ně nahrajete všechny soubory a příjemci zašlete pouze odkaz na vyzvednutí. Tyto soubory mohou být různě zaheslovány, nebo omezeny počtem stáhnutím.
Nejpoužívanější službou v České republice je Ulozto. I přes to že se jedná o kvalitní službu, k těmto účelům není vytvořena a nedoporučujeme ji používat. Soubory často nebývají šifrovány a mohou být snadno zneužity.
Mezi světoznámé stránky, které nabízejí kvalitní a bezpečné služby tohoto rázu patří Firefox Send, MyAirBridge, Whisp a mnohé další. Mezi české pak Úschovna a Letecká pošta.
notebook s otevřeným emailem
V první řadě je nutné zmínit, že české služby jsou pouze ukázkou, jak by taková služba fungovat neměla. V porovnání se svými zahraničními „bratry“ hodně zaostávají. Služba Úschovna by byla dobrá. Jedná se o celkem kvalitní službu s českým rozhraním, má však jednu obrovskou chybu – chybí šifrování. To chybí jak u samotné stránky, tak i u odesílaných dat. Jestliže se tedy rozhodnete pro tyto služby, určitě neposílejte žádná soubory, které jsou osobní či citlivé.
Budete-li využívat některé ze zmíněných služeb, vaše schránka se vám již nikdy nezaplní!

Hodí se houby i do Vašeho jídelníčku?

Dokud se v brzkých ránech nedostaví mrazy, můžeme si v mnohých lesích stále bez problémů nasbírat plný košík. Kvůli letošnímu suchému létu jsme si doteď hub příliš neužili, zdá se ale, že o to více jich roste nyní. A přestože je sběr hub vítaným odpočinkem pro duši a skvělou motivací k fyzické aktivitě zároveň, může nás zajímat ještě jedno – jsou vlastně houby zdravé?

bedly v trávě

Z nutričního pohledu se plodnice skládají z drtivé většiny z vody, velké procento pak také tvoří vláknina. Oproti ovoci je zde téměř veškerá vláknina nerozpustná. Z dalších živin zde najdeme i vitamíny B2 a B3, a dále také poměrně vysokou koncentraci draslíku. V závislosti na půdě, na které rostou, mohou být i výborným zdrojem selenu, který je nezbytným prvkem pro aktivitu antioxidačních látek a mechanismů v těle. Z antioxidantů pak v houbách můžeme najít i vitamín E.

K čemu je konzumace těchto lesních plodů dobrá? Nezmiňujeme-li jejich antioxidační potenciál, působí blahodárně především na srdce. Obsažené vitamíny B2 a B3 pomáhají snižovat krevní cholesterol. Výše zmíněný vysoký obsah draslíku spolu se sníženým zastoupením sodíku zase způsobuje pokles krevního tlaku, což představuje zdravotní úlevu osobám trpícím tlakem vysokým. Vitamín E zase podle některých studií snižuje riziko výskytu rakoviny prostaty.
dva hřiby

Zastoupené složky, jmenovitě vláknina a vitamíny, podporují správnou činnost imunitního systému, čímž představují skvělou prevenci infekcí. A jako třešnička na dortu je tu poslední, avšak rozhodně ne nejmenší výhoda této pochutiny. Pokud si znovu prohlédneme složení, můžeme si všimnout, že houby prakticky neobsahují žádný tuk či sacharidy. Jejich konzumací tedy přijmeme jen velmi málo kalorií, samozřejmě za předpokladu, že jsou adekvátně dietně připravené. Proto mohou tvořit perfektní potravinu pro redukční jídelníček.

I dokonalý manager dělá chyby

Osobně jsem měla možnost poznat různé tipy vedoucích manažerů. Od těch autoritativních až po ty nesmělé, kteří pořádně nevěděli, jak se své roli zhostit. Ve výsledku ani jedna z těchto dvou variant není ideální.
Když jsem se ocitla na vedoucí pozici, chtěla jsem být přátelský nadřízený, který se bude snažit svým zaměstnancům maximálně vyhovět. Na oplátku jsem od nich očekávala férový přístup a dobře odvedenou práci. Bohužel, můj liberální postoj se mi vymstil hned během prvního měsíce. Na pracovišti mi vznikl chaos, kde neposlouchal nikdo nikoho. Zaměstnanci využívali mé vlídnosti a jelikož nejsem typ člověka, který by dokázal na druhé zvýšit hlas, plácala jsem se v tom až po uši.
plán mamagementu
Motivujte svůj tým
Jeden z prvních kroků, které jsem podnikla na své cestě vymanit se ze spár neposlušných zaměstnanců, byla jejich motivace. Pokud chcete od svých zaměstnanců kvalitní práci, musíte je motivovat i něčím jiným, než je výplatní páska. A v neposlední řadě musíte dobře odvedenou práci ocenit. Zdánlivě obyčejné opatření udělalo divy.
Poznejte svůj tým
Stále jsem před sebou měla vidinu přátelského prostředí, kterou jsem v našem kolektivu chtěla vytvořit. Zároveň jsem ale věděla, že to nepůjde s přístupem, který jsem měla při svém nástupu. Důležité je, abyste svůj tým dobře poznali. Postupně jsem si všechny zaměstnance zvala na osobní pohovory a snažila jsem se o každém z nich dozvědět něco více – jaká je přesná náplň jejich práce, s čím jsou spokojeni a s čím naopak ne. Tímto způsobem jsem byla schopna i analyzovat vztahy mezi nimi a mnohem lépe se mi pak řešili konflikty a nedorozumění, které vznikaly.
úspěšná managerka
Uznejte chybu
Na straně opačného pólu stál člověk, který byl mým nadřízeným. Byl to naprostý opak mé osoby. Manažer přísný s tvrdými pravidly, od kterého jsem se hodně naučila. Mimo jiné mě naučil i to, co on sám nedělal. Musíte před zaměstnanci ukázat i svou lidskou tvář. Když uděláte viditelnou chybu, přiznejte ji.
Byla jsem až překvapená, jak moc se tím změnil přístup a chování jednotlivých zaměstnanců. Zpětně to vidím jako ten největší důvod, proč mě mezi sebe přijali a začali respektovat pravidla, která jsem nastavila.
Takže ano, je potřeba mít nějaký přirozený respekt, aby vás zaměstnanci brali jako nadřízeného. Ale ještě důležitější je si uvědomit, že jsme ve výsledku všichni jen lidé, kteří si jsou před sebou rovni. Díky tomuto pravidlu se mi podařilo dosáhnout všech svých vizí a máme v práci skvělý tým lidí, kteří se respektují navzájem.

Politika jako povolání

Politiku obecně lze definovat jako úsilí získat moc, ovlivňovat vedení nebo přímo vést nějaké politické uskupení, stranu či stát. Státem se rozumí lidská pospolitost, vymezená (mimo jiné) určitým územím, na které si politické elity nárokují fyzickou moc. Kdo chce být politikem, chce usilovat o moc. To je stará pravda, navzdory tomu, co politici o svých pohnutkách k politickému působení tvrdí. Sami politikové nejsou hlavním faktorem politického boje, záleží na prostředcích, které mají pro politické fungování (provoz) k dispozici. Politik může být „příležitostný“, např. občan, který se dobrovolně a spontánně účastní voleb vlastní kandidaturou, aktivní účastník veřejných schůzí, mítinků, demonstrací a podobně.
Britský parlament
Politik z povolání existuje ve dvou základních polohách: buď pro politiku žije, tehdy většinou bývá ekonomicky dobře zabezpečený nebo žije z politiky, to znamená, že vidí v politice zdroj své obživy. Mezi hmotným zabezpečením budoucího politika a mírou čestnosti jeho politiky by měla převažovat přímá úměra. V politickém boji nejde pouze o věcné cíle, ale také o obsazení úřadů, institucí apod.

Politici z povolání se v minulosti, v období monarchií objevili jako nástroj panovníka pro soupeření se stavy. Problém může nastat a mnoho příkladů to potvrzuje, v okamžiku, kdy politika vynese kandidáta do úřednické funkce. Politik, který se stane placeným úředníkem, by neměl rozhodovat politicky, nýbrž především nestranně. O potřebných znalostech nemluvě. Politika člověku, který ji vykonává, poskytuje pocit moci, proto by měl ku prospěchu věci, o které rozhoduje, v sobě neustále překonávat pocit nadřazenosti a ješitnosti.
Řečník v akci
Dobrý politik by neměl postrádat zaujetí až vášeň pro věc (samozřejmě, pokud možno, pro tu správnou), nebát se odpovědnosti za přijaté rozhodnutí a jeho důsledky a disponovat odhadem, nadhledem, tedy zdravým odstupem od řešené problematiky bez zapojování zbytečných nepodložených pocitů a dojmů. Touha po moci je přirozená součást politikovy činnosti, ač si to třeba nechce připustit. Není to nic nezdravého.  Etika v politice se projevuje buď ve smýšlení, nebo v odpovědnosti. To však neznamená, že eticky smýšlející politik je nezodpovědný nebo eticky odpovědný politik bezpáteřní. Pro odpovědného politika by mělo platit, že dobro má být odměněno dobrem, aby se mohlo šířit, zlo je třeba násilně potírat, jinak hrozí nebezpečí, že se rozšíří. Politik by si měl být také vědom nebezpečí, jak se, díky etickým paradoxům v politice, může on jako osobnost proměnit a nést za to odpovědnost. 

Posuďte a vyhodnoťte si sami, jak se současní čeští politici všech úrovní jeví ve světle této úvahy…

Vyráběj, prodávej

Člověk byl stvořen k tvořivosti. Cesta od pravěkého lovce, který žil v jeskyni k modernímu člověku obklopenému moderním komfortem, vedla právě prostřednictvím tvořivosti. Člověk dokázal vytvářet stále dokonalejší a dokonalejší výrobky a položil tím základ kultury a civilizace.
V současné době za nás často pracují stroje, a pokud se člověk podílí na výrobě, obvykle je to jen rámcová participace v rámci výrobní linky.
Přesto mají lidé velmi silnou potřebu tvořit rukama, a to se týká mužů i žen. Pro mnohé to představuje relaxaci a příjemný koníček.
Barevné korálky
Samozřejmě se nabízí, že jednoho dne začne být těchto mistrovských děl přebytek. Když už máte domácnost svými díly přeplněnou, začnete obdarovávat své blízké i vzdálené příbuzné, přátele i spolupracovníky. Za chvíli se na Vaši štědrost mohou těšit také sousedé, pokud už i jim domácnosti nezdobí Vaše poctivá ruční práce.
Ručně tvořené mýdla
Možná nastal čas to změnit. Ostatně bylo by žádoucí, kdyby se Vám vrátily alespoň peníze za materiál. Pokud si spočítáte, kolik už jste do svého koníčku investovali financí, pravděpodobně se Vám protočí panenky. A co třeba, kdybyste si tímto způsobem něco málo přivydělali?
Samozřejmě můžete zkoušet nabídnout své produkty do různých obchůdků se suvenýry, můžete si pronajímat stánek na různých akcích typu poutě, vinobraní a tak podobně, ale to vše je samozřejmě velmi časově náročné a zisk je vždy nejistý.
Keramika – ruční práce
V tomto ohledu představuje ideální pomoc internet a weby, které se zaměřují právě na pomoc tvůrčím lidem. Je jich celá řada, a to nikoli jen v Českém prostředí. O rukodělné výrobky je stále větší zájem. Lidé se rádi obklopují krásnými věcmi a rádi také obdarovávají své blízké hodnotnými a originálními dárky. Nemusíte se proto bát, že byste nebyli úspěšní.
Portálům, které nabízejí prodejní prostor pro tvůrce, se říká handmade portály a najdete jich skutečně poměrně hodně.

Čím zlepšit pracovní prostředí

Necítíte se v práci v pohodě? Chybí vám tam něco? Nechodíte do své kanceláře rádi? Přestaňte se vymlouvat a zkuste s tím něco udělat. Stačí změnit několik detailů, abyste se ve vaší kanceláři začali cítit mnohem lépe.

květina na stole

Zeptejte se na názor vedení

Váš zaměstnavatel by byl pravděpodobně nejradši, kdybyste ve své kanceláři seděli u prázdného stolu a mezi holými zdmi. V některých firmách je dokonce stanoven zákaz květin, fotografií a jiných osobních věcí v kanceláři. Ale co když vedení řeknete, že se díky tomu zvedne vaše produktivita? Podložit toto tvrzení výzkumem, který nedávno zveřejnil americký časopis Forbes, se přímo nabízí.
konferenční místnost

Nechte promluvit vaši osobnost

Pokud máte ze shora zelenou, můžete se pustit do realizace vašeho nápadu. Rozesaďte květiny, které doma máte, a vezměte nějaké do práce. Když k tomu budete v kanceláři častěji větrat, je zaručené, že se vám bude pracovat lépe. Také nerušivá dekorace by vaši kancelář mohla velmi zútulnit. Hlavně se nejprve zeptejte na názor i svých kolegů. Na zlepšení pracovního prostředí byste měli pracovat společně. Potom se můžete zaměřit na pracovní plochu, která patří pouze vám – obvykle váš stůl a počítač.
otevřená kancelář

Něco malého, na čem vám záleží

Do práce chodíte hlavně pracovat. Proto personalizaci svého pracoviště nepřehánějte. Stačí jedna nebo dvě maličkosti, které vám zlepší den. Zarámovaná fotka rodiny, květina či obrázek od vašich dětí. Mít na své pracovní ploše nános osobních věcí nepotěší ani vás, ani vaše vedení. Pokud navíc pracujete v otevřené kanceláři, vaše kolegy mohou takové věci vyrušovat a mohou kvůli nim ztrácet koncentraci. Proto při předělávání vaší pracovní plochy myslete i na ně.

Svůj pracovní počítač můžete oživit například samolepkou, která je na počítač přímo dělána. Také je hezké mít v práci věci, které dodají dobrou náladu. Dobrou volbou může být třeba diář s citáty nebo zamyšleními na každý den.