Jak se vymotat z dluhové pasti

Téměř každá rodina ale i jednotlivec se potýká s plánovanými ale i neočekávanými výdaji. Ne každý má peníze na koupi domu nebo bytu, proto ho nemine vyřizování hypotečního úvěru. V průběhu života si pořídíme auto, chceme rekonstruovat své bydlení, pořídíme vybavení domácnosti a řešíme další náklady. A s tím samozřejmě rostou i naše závazky, pokud nemáme potřebné finance k dispozici. Bohužel některé výdaje si vytváříme sami zbytečně, protože pořizujeme věci, které až tak nepotřebujeme.
kalkulace financí
Prvotní pocit radosti z nově pořízených věcí vystřídá pád do reality, když nám začnou chodit složenky k zaplacení splátek. A jelikož se upomínky nabalují a my nestíháme své závazky splácet, dostáváme se do velmi svízelné a nepříjemné situace. Proto je zapotřebí své závazky začít řešit zavčas a nečekat na to, až nás obešle soud s nařízením exekuce. V počátku můžeme zažádat o refinancování svých dluhů, ať už u bankovních nebo nebankovních institucí. Pokud však naše dluhy převyšují hodnotu našeho majetku, přichází v úvahu vyhlásit osobní bankrot, jinak řečeno úpadek, insolvence.
Základními předpoklady pro vyhlášení úpadku je existence minimálně dvou věřitelů, kterým dlužíte a tyto závazky neplníte minimálně 30 dnů, tzn. jsou po splatnosti minimálně 3 měsíce. Pokud máte zpoždění s úhradou dluhu několik dni, tak se nejedná o úpadek, ale pokud vám s tímto nehrazením vznikají další dluhy, lze uvažovat o podání insolvenčního návrhu.
Insolvenční návrh si můžete sepsat sami, pokud se na to necítíte, svěřte jej do ruky advokátovi, notáři nebo různým sdružením, které si za sepsání návrhu neúčtují, na rozdíl od advokátů a notářů, žádné peníze. Po odeslání návrhu na příslušný insolvenční soud bude vydána tzv. vyhláška, kterou se stáváte chráněni vůči exekucím. Předpokladem pro schválení oddlužení je, že musíte mít pravidelný měsíční příjem, ze kterého lze plnit. Pokud jej nemáte, nabízí se jedině možnost darovací smlouvy s nějakou osobou blízkou. Jakmile se probojujete tímto procesem a bude vám povoleno oddlužení, nezbývá než zaplatit vašim věřitelům za dobu 5 let minimálně 30% svých závazků. Přesné procento je ale u každého rozdílné, hlavní roli hraje výše dluhů a částka k plnění.
prázdná peněženka
Obecně se ale dá říci, že se podmínky k vyhlášení úpadku zmírňují a čím dál více jedinců na něj dosahuje. Proto pokud jste se do tohoto článku začetli a máte pocit, že se vás týká, nečekejte na nic a zkuste situaci řešit.
 

About the author