Jak se zjišťuje místo úniku vody nebo plynu

Voda je životodárná tekutina, jejíž vlastností využíváme i pro mnoho jiných účelů, nežli je pouhá konzumace v nejrůznější podobě. Potřebujeme ji pro zavlažování zahrady, topení, koupání v bazénu, hygienu, umývání nádobí a úklid, rozvádíme ji po bytových domech stoupačkami, v rodinných domech pod vrstvou zdiva a na zahradě pod povrchem země. Voda se dnes velmi často využívá i pro vytápění v podlaze.

potrubní spojka

Obecnou vlastností kapalin je jejich tvarová nestabilita a ta bývá v okamžiku nežádoucího úniku zdrojem mnohdy i závažných problémů. Unikající voda z potrubí, ať už jde o zdroj pitný nebo užitkový, je vždy důvodem k rychlému zásahu. Je-li včas odhaleno místo, odkud kapalina proniká do okolí, je to značná výhoda, sníží se tím škody a zabrání zbytečné demolici kvůli přesné lokalizaci havárie.

průchozí potrubí

Vyhledat otvor v potrubí je někdy obtížné

Zvláště u starších objektů, u nichž paradoxně dochází k havarijním situacím častěji, nejsou k dispozici technické výkresy, a tak se velice špatně odhaduje, kde přesně se nachází klíčové místo úniku vody https://www.kanalizace-instalateri.cz//unik-vody nebo plynu.

Existuje naštěstí způsob, jak tato místa přesně lokalizovat. Využívá se k tomu speciální technický (zdraví neškodný) plyn, přičemž v zásadě nezáleží na tom, pod jakým povrchem se otvory nachází. Lokalizace je úspěšná u cihlového a pórobetonového zdiva, dřeva, betonu, izolační hmoty, živičných (asfaltových) hmot, vrstvy zeminy, trávníku, zámkové i keramické dlažby.

Nalézt lokální defekt je zvláště potřebné u podlahového vytápění, kdy stačí odkrýt vrstvu betonu pouze v místě úniku, a není nutné provádět tyto práce v plném rozsahu na celé ploše podlahy, což by znamenalo značnou finanční investici a časovou náročnost. Vyhledání úniku kapalin tedy především šetří vaše finance a hlavně spoustu starostí. Těchto služeb lze využít i pro rozvody vody pro zapuštěné vnitřní i venkovní bazény a pro jakékoli jiné potrubí, které rozvádí libovolnou kapalinu nebo plyn v různých typech objektů.

About the author