Obchodní politika našeho státu

Česká republika se svým vstupem do Evropské unie vzdala tvoření samostatné obchodní politiky. A připojila se k celní unii, která určuje stejná pravidla dovozu a vývozu pro všechny členské státy EU. Neznamená to rezignaci na zájmy naší země, které má na třetích trzích doposavad rozvinuté. Členstvím v Unii se naopak, prostřednictvím společné obchodní politiky, aktivněji prosazuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství, spolu s Generálním ředitelstvím cel pravidelně vysílají své představitele na unijní jednání. Na kterých se vyjadřují k přijatým návrhům.

Politické jednání

A prezentují své vlastní. Argumenty podložené a přesvědčivé, určující výslednou obchodní politiku ČR. Zastoupení ve Výboru pro mezinárodní obchod má naše republika i v Evropském parlamentu třemi zástupci. Kteří rovněž prosazují naše obchodní zájmy. Evropská komise, ve které ČR zastoupení nemá, jménem EU jedná s danou partnerskou zemí prostřednictvím Generálního ředitelství pro obchod a Generálního ředitelství pro daně a celní. Klíčovou roli při tvorbě nových obchodních dohod má Rada. V níž nejvýznačnější roli hraje Výbor pro obchodní politiku. Jehož hlavní náplní je především sjednávání a uzavírání nových obchodních dohod v rámci mezinárodních organizací a plní přípravnou funkci v rozhodovacím procesu Rady. Řádní členové se scházejí jednou za měsíc, jejich zástupci často i jednou týdně. V čele Výboru zasedá zástupce předsedající země v daném období. Projednávaná témata jsou zaměřena do tří oblastí. Služby a investice, průmyslová odvětví a systém současných celních preferencí.

Kancelář politika

V prosinci roku 2017 vstoupila na ochranu Evropské unie proti nekalým obchodním praktikám nová unijní pravidla. Antidumpingovou metologii je možné využít v situacích, kdy jsou ceny dovážených výrobků uměle snižovány po zásahu jednotlivých států. Nabízí mnohem rozsáhlejší revizi na ochranu obchodu. Rok poté jsou novým nařízením výrobci EU ještě více ochráněni před nekalou soutěží a praktikami, které poškozují především menší podniky a soukromníky. Cílem je stoprocentní transparentnost a důvěryhodnost. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About the author