Často kladené otázky o psychoterapii

Psychoterapie je v České republice stále ještě novinka. Mnoho lidí má před návštěvou psychologa obavy a neví, co od ní očekávat. Pojďme se podívat na seznam nejčastěji kladených otázek týkajících se psychoterapie a psychologického poradenství.

Jak poznám, že potřebuji poradenství psychologa nebo psychoterapii?

Poradenská sezení vám mohou pomoci vyjasnit si problém, změnit staré vzorce, rozplést složité osobní problémy nebo se vydat na cestu seberozvoje. Poradenství můžete vyhledat v důsledku krize nebo vás k němu mohou přimět členové rodiny, přátelé či kolegové.

Co se děje během psychoterapeutického sezení?

Poradce vám poskytne bezpečné prostředí, ve kterém můžete prozkoumat své problémy, a bude vysoce kvalifikovaný v naslouchání a reflexi. Při většině typů terapie můžete volně diskutovat o tom, co si přejete, od každodenních událostí, dilemat, pocitů a myšlenek až po lítost, touhy, vzpomínky a sny.
Jiné, krátkodobější formy terapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), mohou být strukturovanější a mohou poskytovat praktická cvičení, která vám pomohou porozumět vašim myšlenkám a činům.

S jakými problémy může poradenství pomoci?

Klienti vyhledávají psychoterapii s nejrůznějšími problémy, včetně:

 • zneužívání (včetně fyzického, slovního a sexuálního zneužívání)
 • závislosti a užívání návykových látek
 • úzkosti (generalizované úzkostné problémy, záchvaty paniky, agorafobie, sociální úzkost, klaustrofobie)
 • smutku ze ztráty blízké osoby
 • deprese (včetně sebevražedných myšlenek, špatné nálady, sociálního stažení)
 • problémů s příjmem potravy (včetně anorexie, bulimie, záchvatovitého přejídání, negativního obrazu těla)
 • nízkého sebevědomí a nedostatku sebedůvěry
 • obsedantně-kompulzivní poruchy
 • fobie a strachů
 • problémů ve vztazích (rozchody, rozvody, aféry, výběr nevhodných partnerů, osamělost, přizpůsobení se životu, manželské problémy, hádky, žárlivost, svatební a předmanželské problémy).
 • sexuálních problémů (impotence, závislost na internetu/pornografii/sexu, ztráta touhy, neplodnost)
 • traumatu (včetně posttraumatické stresové poruchy z nehod, znásilnění a jiných útoků/nehod).
 • problémů na pracovišti (stres, nerovnováha mezi pracovním a soukromým životem).

Jaké typy lidí vyhledávají psychoterapii?

Neexistuje žádná překážka, komu může psychoterapie pomoci. Psychoterapie funguje bez ohledu na vaši kulturu, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci nebo práci. Psychoterapie není určena pouze dospělým jednotlivcům, ale je přínosná pro páry, rodiny, dospívající a děti.

Mohu všechna sezení absolvovat přes internet?

Ano, můžete. Mnoho psychoterapeutů nyní pracuje s klienty prostřednictvím zabezpečených video platforem, jako je Skype nebo Zoom. Pokud byste se chtěli účastnit sezení osobně, pokud je to možné, a jinak přes internet, můžete tento kombinovaný přístup probrat se svým psychoterapeutem.

Jak mohu začít terapii psychoterapeutem?

Pro objednání obecné konzultace můžete použít náš online formulář na webových stránkách psychologa, napsat mu e-mail nebo zavolat. Domluví si s vámi čas schůzky a zda se sejdete u něj v pracovně nebo přes internet.
Pokud dáváte přednost konkrétnímu poradenskému nebo psychoterapeutickému přístupu, je dobré věnovat čas výběru vhodného psychoterapeuta. Vaše první schůzka se skládá z formulace zakázky nebo psychologického kontraktu a v případě, že psychoterapeut usoudí, že by vám prospěl jiný poradenský nebo psychoterapeutický přístup, obvykle vám doporučí jiného odborníka, kterého můžete zvážit.

Jak poznám, který psychoterapeutický přístup je pro mě nejvhodnější?

V současné době existuje mnoho druhů zavedených terapeutických přístupů. Mezi oblíbené patří humanistické poradenství (nazývané také „zaměřené na člověka“ zkráceně též jako PCA), psychodynamická psychoterapie, existenciální terapie, kognitivně analytická terapie (KAT), dialektická behaviorální terapie (DBT) a kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací o jednotlivých typech najdete zpravidla na webu konkrétního psychoterapeuta.
Nebojte se, pokud si jednoduše nejste jisti, jaký konkrétní přístup by pro vás byl vhodný. Během první schůzky můžete probrat své problémy a různé typy psychoterapie, které by vám mohly pomoci. Mnoho terapeutů je také takzvaně „integrativních“, což znamená, že jsou vyškoleni v několika typech terapie, které mohou kombinovat tak, aby co nejlépe odpovídaly vašim problémům. A pokud mají pocit, že přístupy, které nabízejí, pro vás nejsou vhodné, doporučí vám vhodnějšího psychoterapeuta.

Jak poznám, který terapeut je pro mě nejvhodnější?

Informace o jednotlivých terapeutech a jejich přístupech se dozvíte, když si přečtete jednotlivé profily terapeutů na jejich webových stránkách, poptat se známých a kamarádů.
Aby byla vaše psychoterapie účinná, je důležité, abyste pracovali s psychologem, u kterého cítíte, že mu nakonec můžete důvěřovat. Na první schůzce (která je zpravidla zdarma) budete mít vy i terapeut možnost upřímně se rozhodnout, zda vám bude spolupráce ku prospěchu. A pokud po několika sezeních prostě nebudete mít pocit, že vám psychoterapeut vyhovuje, můžete psychoterapeuta změnit.

Co když chci vyzkoušet více druhů terapie?

Mnoho terapeutů je dnes tzv. integrativních, což znamená, že jsou vyškoleni v různých psychoterapeutických přístupech a kombinují je, aby svým klientům co nejlépe pomohli. Střídání různých osob však není pro průběh terapie vhodné, neboť s každým psychoterapeutem začínáte od začátku.

Jak dlouho mám počítat s tím, že budu muset v psychoterapii pokračovat?

Délka vaší léčby bude do značné míry záviset na vašich jedinečných okolnostech. Doporučujeme šest sezení, po nichž následuje kontrola, na které se prodiskutují vaše potřeby.
Záleží také na typu terapie, kterou se rozhodnete vyzkoušet. Například kognitivně-behaviorální terapie (KBT) je koncipována jako krátkodobá a trvá šest až 20 sezení. Psychodynamická, humanistická a existenciální terapie bývají dlouhodobější a mnohé trvají mnoho měsíců, nebo dokonce let.
Mějte na paměti, že jakmile začnete sezení, mohou se objevit nové problémy a úhly pohledu, o kterých jste nevěděli, že existují a které pak chcete prozkoumat. Je samozřejmě také možné, že se zlepšení projeví rychleji, než jste očekávali. Závěrem lze říci, že je nejlepší mít otevřenou mysl nad tím, jak dlouho budete v psychoterapii, a probrat to s psychoterapeutem.

Budou má sezení s psychologem důvěrná?

Ano, psychologická sezení jsou důvěrná. Váš psychoterapeut je z etického hlediska povinen zachovat soukromí toho, co mu sdělíte.

Je můj psychoterapeut kvalifikovaný?

V České republice existuje i spousta terapeutů, která nemá dokončené řádné psychologické vzdělání, psychoterapii je totiž možné aplikovat i podpůrně v jiných službách. Dobrého psychoterapeuta poznáte podle magisterského diplomu z jednooborové psychologie na některé z veřejných vysokých školách.

Co se stane, pokud si myslím, že se ke mně psychoterapeut nehodí?

Pokud si myslíte, že se k vám psychoterapeut nehodí, proberte to s ním, pokud zjistíte, že jsou překážky nepřekonatelné, může být vhodný čas na změnu psychoterapeuta.

Chci pouze jedno sezení, bude mi terapeut schopen pomoci?

Obecně platí, že vaše první sezení bude sloužit spíše k posouzení a konzultaci než k práci. To vám umožní identifikovat vaše problémy tak, jak je vidíte, a terapeut si začne vytvářet představu o vašich potřebách. Je tedy bohužel nepravděpodobné, že by pro vás absolvování pouze jednoho sezení mělo nějaký trvalý přínos.

Proč musím chodit na týdenní sezení?

Standardní formát týdenních sezení vám pomůže dosáhnout postupného a trvalého pokroku, díky němuž uvidíte skutečné výsledky. V některých případech terapeut souhlasí se dvěma nebo více sezeními týdně, pokud to oba považujete za přínosné a má k tomu čas. Funkční psychoterapie však může probíhat i v delších intervalech, krizová intervence pak i nárazově.

Mohu mít více než jedno sezení s psychoterapeutem týdně?

Ano. Pokud potřebujete více než jedno sezení týdně, psychoterapeuti vám mohou vyhovět, a to s přehledem, jakmile se situace začne zlepšovat.
Někdy však psychoterapeut, se kterým pracujete, nebude mít jinou dostupnost, takže nebude moci nabídnout více sezení týdně.

jak si najit psychoterapeuta v praze a jine otazky o psychoterapii

Mohu si s poradcem promluvit před schůzkou?

Terapeuti mají během dne sezení s klienty a jednoduše si nemohou udělat čas na rozhovor s každým potenciálním klientem. První setkání někdy označované jako konzultační schůzka je časem, kdy se můžete zeptat na všechny otázky, zjistit, jak s vámi bude terapeut pracovat, a zjistit, zda cítíte volbu konkrétního terapeuta jako dobrou.
Nezapomeňte, že ačkoli většina konzultací vede ke zlepšení, nejste povinni v terapii pokračovat a kdykoliv se můžete rozhodnout terapii ukončit.

Musí mě na schůzku doporučit můj praktický lékař?

Ne, na psychoterapeuta se můžete obrátit sami. Někteří psychologové psychoterapii aplikují přímo ve zdravotnictví, v takovém případě je třeba před návštěvou klinického psychologa nabízejícího terapii navštívit psychiatra, který vám psychoterapii ze zdravotního pojištění předepíše. Ne všem zájemců je však vyhověno a zpravidla se musí jednat o vážné duševní onemocnění.

Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?

V základních rysech je psychiatr registrovaný lékař, který může předepisovat léky.
Psychologové a psychoterapeuti nabízejí terapii rozhovorem a obvykle neurčují diagnózu ani nepodávají léky. Přesto mají dobrý přehled o všech diagnózách, případně i o lécích, které by mohly být použitelné, a v případě potřeby vás mohou odkázat na psychiatra. Nebo v případě potřeby naváží kontakt s psychiatry, aby vás dále podpořili.

Může mi psycholog předepsat léky, pokud je potřebuji?

Poradci nejsou oprávněni předepisovat léky

Může mě psychiatr odkázat na terapeuty a naopak?

Ano, psychiatr vás může odkázat na psychology, kteří působí ve zdravotnictví a mají příslušnou smlouvu se zdravotní pojišťovnou. Pokud psycholog ze soukromé praxe uzná, že vaše problémy přesahují rámec běžné psychoterapie a vyžadují léčbu, může vás odkázat na psychiatra.

Bude mi psychoterapeut k dispozici v případě krize?

Váš psychoterapeut vám bude k dispozici pouze v době plánované schůzky. V případě nouze budete muset vyhledat jiné zdroje anebo si domluvit sezení. Někteří psychologové umožňují e-mailovou konzultaci.

Mohu k úhradě psychoterapie využít své zdravotní pojištění?

Ne, zdravotní pojištění se na psychoterapii nevztahuje. Pokud chcete využít psychoterapii zdarma na pojišťovnu, je nutné navštívit psychiatra a následně musíte docházet ke klinickému psychologovi, který se psychoterapii věnuje.

Proč někteří terapeuti přijímají doporučení od pojišťovny, zatímco jiní ne?

Zdravotní pojišťovny uznávají, že psychoterapie může pomoci i nemocným, ačkoliv sama psychoterapie nepředstavuje léčbu ve smyslu léčiva a její výsledek záleží na klientovi, bývá vhodným doplňkem psychofarmak.

V jakých hodinách jsou psychoterapeuti k dispozici?

Sezení jsou obvykle k dispozici v hodinovém režimu od 8:00 do 21:00 ve všední dny, záleží na konkrétním psychoterapeutovi a na tom, jestli pracuje ráno anebo večer. Někteří psychologové pracují i o víkendech.
Poptávka po sezeních mimo běžnou pracovní dobu je vysoká. Pokud vám tyto časy nejvíce vyhovují, nebojte se kontaktovat větší množství psychoterapeutů s žádostí o konkrétní časový termín.

Musíme se v případě párové terapie účastnit všech sezení společně?

V ideálním případě budete všechna sezení navštěvovat společně jako pár. V případech, kdy se jeden z vás nemůže zúčastnit, se většina psychoterapeutů setká s osobou, která se zúčastnit může. Problémy, které vyvstanou na tomto individuálním sezení, pak budou sdíleny na dalším sezení, kdy budou přítomni oba partneři.
Někteří pároví terapeuti pracují také prostřednictvím videokonference pomocí aplikací Zoom, Skype, FaceTime nebo WhatsApp a v případě potřeby vás mohou vidět oba prostřednictvím jedné z těchto platforem.

Mohu po změnit termín schůzky?

Pravidelná a soustavná práce s terapeutem je nezbytná, abyste se dočkali přínosů poradenství a psychoterapie. Váš terapeut vám proto vyhradí vzájemně vyhovující týdenní interval, na kterém se dohodnete zpravidla během úvodního sezení. Změna termínu záleží na konkrétním psychoterapeutovi.

Proč musím platit za zmeškaná/zrušená terapeutická sezení?

V případě, že dojde ke zrušení schůzky z vaší strany, účtují si psychoterapeuti zpravidla storno poplatek. Berte v úvahu, že psychoterapeut si pro vás vymezil určitý časový okamžik, který nemůže rychle zaplnit jiným klientů.

Proč se ceny u jednotlivých terapeutů liší?

Každý z terapeutů si stanovuje své vlastní individuální sazby. Důvody, proč si někteří terapeuti účtují více než jiní, mohou vycházet z jejich vlastních zásad a hodnot, z toho, jak si cení své práce, z rozsahu jejich zkušeností a znalostí práce s klienty, z typů terapií, které nabízejí, z jejich vlastních okolností atd.

Proč je cena psychoterapie tak vysoká?

Terapeuti si stanovují své vlastní honoráře, které odrážejí jejich dlouholeté zkušenosti, znalosti a dovednosti. Ceny zahrnují také náklady na žádané lokality (vyšší ceny bývají například u psychoterapeutů v Praze), kde se s terapeutem můžete setkat.

Nabízí někdo slevy pro studenty nebo levnou terapii?

Mnoho psychologů vykonává svojí profesi se sociálním cítěním a jsou tak schopni nabídnout slevu pro studenty, či lidi nacházející se v sociální nouzi.

Budou nějaké mé informace z psychoterapie sdíleny?

Terapeuti dbají na vaše soukromí, takže ke sdílení vašich osobních údajů dochází jen výjimečně.
Existují dvě výjimky. První z nich je, pokud by se váš terapeut dozvěděl, že jste bezprostředně nebezpeční sobě nebo ostatním nebo že je pro vás nebezpečný někdo jiný. Nejprve byste byli vyzváni, abyste vyhledali potřebnou podporu, a pokud byste tak nebyli schopni nebo ochotni učinit, váš psychoterapeut má povinnost tuto podporu vyhledat vaším jménem.
Druhou výjimkou je situace, kdy by se váš terapeut dozvěděl, že máte v úmyslu spáchat závažný trestný čin jakéhokoli druhu. V takovém případě má zákonnou povinnost sdělit takovou informaci příslušným orgánům.
Pro účely terapie se osobní užívání drog nebo závislost na nich nepovažují za trestnou činnost (pokud se netýkají někoho nezletilého). Jsou považovány pouze za oblasti, které je třeba v rámci psychoterapie řešit.

Můj partner, přítel nebo člen rodiny psychoterapii opravdu potřebuje. Mohu někoho doporučit?

Možná máte o něčí pohodu velké obavy a rádi byste, aby se mu dostalo té nejlepší péče. Ale opravdu je nejlepší, když dotyčný může sám vyhledat podporu.
Pokud opravdu cítíte, že musíte někomu psychoterapii navrhnout, udělejte to v co nejklidnějším a soukromém okamžiku. Je důležité, abyste své obavy vyjádřili bez odsuzování a podložené fakty, nikoliv zraňujícím způsobem. Dejte najevo, že dotyčného podporujete a pouze chcete, aby mu bylo pomoženo cítit se lépe. Pak je nechte, aby se rozhodli sami.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

About the author