Technické vzdělání se vrací na výsluní

V posledních dvou letech se počet uchazečů o studium na technických školách potřebně navýšil. Protože na trhu práce se začal projevovat nedostatek technicky vzdělaných odborníků. Dobrou volbou je studium na střední škole s technickým zaměřením. Které v případě zájmu otevírají dveře ke studiu vysokoškolskému. Průmyslové školy nabízejí kromě možnosti studia tříletých učebních oborů – ať už to je elektrikář silnoproudu a jemnoproudu, který připraví studenty pro praxi v montážních firmách, údržbám a opravami elektrických zařízení. Rovněž je tato profese nezbytná při provádění elektroinstalací ve všech oborech průmyslu. A budovách či zařízeních. Odborné výcviky jsou prováděny během celého studia ve vlastních dílnách. V současnosti často umožňují praxi i firmy, ve kterých poté studenti pokračují v klasickém zaměstnaneckém poměru. Závěrečná zkouška je zakončena výučním listem. Stejně jako elektrikáři, vzdělání mohou získat i obráběči kovů, strojní mechanici či opraváři motorových vozidel. 

Studium technických oborů

Studijní obory čtyřleté jsou zaměřeny nejen na informatiku. A jsou zakončené maturitní zkouškou. Kterou je dosaženo úplného středního odborného vzdělání. Zájemci o studium informačních technologií – programátorů či vývojářů aplikací. Tento obor je preferován především chlapci, kteří mají k už od dětství hodně zkušeností s počítači. Po čtyřech letech studia jsou připraveni  a způsobilí instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy. Rovněž zabezpečovat data před možným zneužitím.

Student informatiky

Rozvíjená je i schopnost navrhovat a konfigurovat administrativní sítě. Odborníci v tomto oboru jsou dneska vyhledávání především do pozic správců operačních systémů, obchodníky s prostředky informačních technologií či do pozice technika počítačových sítí. Letecký mechanik je obor, který připravuje absolventy pro povolání mechanika v leteckém opravárenském průmyslu i dopravě. Maturitou jsou rovněž zakončeny obory elektrotechniků. Ať už se zaměřením mechanika v automatizaci anebo mechatroniky. Rovněž seřizovači strojů a výrobního zařízení bývají už v prvním zaměstnání dobře finančně odměňováni.

About the author